กทม. จัดกิจกรรม หนึ่งใจ.รวมไทยช่วยชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าว การจัดกิจกรรมตามโครงการ "หนึ่งใจ...รวมไทยช่วยชาติ" ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค จากโครงการธงฟ้า ให้ประชาชนได้เลือกซื้อในราคายุติธรรม รวมถึงสินค้าหลากหลาย จากแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. - 24.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ภายในงานยังเปิดพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองอีกด้วย

นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นับเป็นพระกรุณาธิคุณ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ประทานโอกาสให้ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง ได้เข้ามาจำหน่ายสินค้าภายในงาน โดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการ ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน และต่อเนื่อง โดยจัดโครงการถนนคนเดิน หรือ Together We Can : Grand Sale ครั้ง 2 ถนนสีลม และถนนอังรีดูนังต์ ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2553 และ ถนนรางน้ำ วันที่ 19-20 มิถุนายน 2553