แพทย์ทหารสัมมนาหาทางป้องกันโรคอุบัติใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ท.วิทยา ช่อวิเชียร เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เปิดเผยว่า แนวโน้มของการเกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ซึ่งหมายถึงโรคที่เคยแพร่ระบาดในอดีต แต่กลับมาระบาดอีกครั้งเพิ่มสูงขึ้นมาก สาเหตุจากการเดินทางติดต่อกันกว้างขวางทั่วโลก การสัมมนาครั้งนี้ ระดมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการแพทย์ทหารทั้งหมด รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และเพิ่มศักยภาพการวิจัยค้นคว้า ป้องกันไม่ให้มีการติดต่อของโรค โดยหัวข้อในการประชุมครั้งนี้ คือ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรียโรคเอดส์ โรคชิคุนกุนยา โรคติดเชื้อริคเกตเซีย และอื่นๆ ซึ่งโรคเหล่านี้ส่งผลกระทบรุนแรง

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของข้อตกลงความร่วมมือ ในการค้นคว้าทดลองทางการแพทย์ระหว่างรัฐบาลไทย และสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมจะหารือถึงการค้นคว้าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เน้นการผลิตวัคซีน