รมว.แรงงานใหม่ทำงานวันแรกขรก.มอบดอกไม้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เหล่าข้าราชการประจำกระทรวงแรงงาน ทยอยนำดอกไม้มามอบให้กับ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ เป็นวันแรกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ นายเฉลิมชัย กล่าวภายหลังรับการต้อนรับว่า จะเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน อาทิ ผู้ถูกเลิกจ้าง ค่าตอบแทนแรงงาน รวมทั้งผลักดันความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ให้ขยายไป
ถึงครอบครัวแรงงานด้วย สำหรับประชาชนที่บ้านเรือน พังเสียหาย จากการชุมนุมนายเฉลิมชัย กล่าวว่า จะเร่งส่งช่างฝีมือแรงงานเข้าไปช่วยซ่อมแซม โดยเบื้องต้นจะเตรียมขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี พร้อมกับจะสานต่อโครงการของ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีคนก่อนหน้านี้ ให้แรงงานได้รับประโยชน์มากที่สุดด้วย ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย ประกอบกับที่ตน
ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน นายเฉลิมชัย เชื่อว่าไม่มีใครมีความรู้ความสามารถไปทั้งหมดทุกเรื่อง แต่เชื่อว่าจะใช้ความรู้ ความสามารถ และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานในกระทรวงได้