ครม. อนุมัติช่วยผู้ค้าลูกจ้างเหยื่อม็อบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ และอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการช่วยเหลือลูกจ้าง และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ทางการเมือง ประกอบด้วยผู้ประกอบการค้าสยาม กรณีไม่ถูกเพลิงไหม้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะงดเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 เดือน และกรณีถูกเพลิงไหม้งดเก็บค่าเช่า 6 เดือน และจะทำการปรับปรุงสถานที่วงเงิน 135 ล้านบาท โดยใช้เงินจากงบฉุกเฉินของรัฐบาล ที่อนุมัติให้แล้วก่อนหน้านี้ 88 ล้านบาท ในส่วนที่เหลือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง สำหรับผู้ประกอบการค้า ย่านราชประสงค์ สำหรับผู้ค้า รัฐบาลจะจ่ายค่าเช่าให้กับผู้ค้าเป็นเวลา 1 เดือน วงเงิน 311 ล้านบาท สำหรับลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม และนอกระบบประกันสังคม จำนวน 3,567 คน จ่ายชดเชย เดือนละ 7,500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน โดยคิดเป็นวงเงิน จำนวน 34 ล้านบาท และสำหรับผู้ค้าเซ็นเตอร์วัน จะ
มีการเจรจา กับเจ้าของอาคารแฟชั่นมอลล์ ให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ค้า โดยการงดเก็บค่าเช่าในพื้นที่เป็นเวลา 6 เดือน จากปัจจุบัน ที่เจ้าของอาคารแฟชั่นมอลล์ คือ ธนาคารทิสโก้ ได้พิจารณางดเก็บค่าเช่าไว้ 3 เดือน หรือ คิดเป็นวงเงิน 7.5 ล้านบาท