พท.ยื่นศาลรธน.ค้านตั้ง2ตุลาการคดียุบปชป.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ คัดค้านการทำหน้าที่ของ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ และนายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในคดีดังกล่าว โดยนายวสันต์ เคยเป็นทนายความในสำนักงานเดียวกับ นายบัณฑิต ศิริพันธุ์ ซึ่งเป็นทนายความ ผู้รับผิดชอบ คดียุบพรรคประชาธิปัตย์และยังได้รับข้อมูลว่าได้เคยรับคำเชิญของพรรคประชาธิปัตย์ เข้าไปพูดคุย เป็นการส่วนตัวในห้องทำงาน ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควร ส่วนนายจรัญนั้น เคยเข้าร่วมประชุมที่บ้านของ นายปริญ มาลากุล ก่อนการ
รัฐประหารใน วันที่ 19 ก.ย. 2549 รวมถึงได้เคยไปร่วมแสดงความยินดี กับกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาชนประชาธิปไตย ที่มี ส.ส.

พรรคประชาธิปัตย์ เคลื่อนไหว หลังโค่นล้ม พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และในภายหลังได้รับการแต่งตั้ง เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีทัศนคติที่เป็นปฏิปัก ต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ด้วย