อดีตเลขาฯกอศ.จ่อฟ้องรมช.ศธ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าว ภายหลังบรรยายพิเศษกับผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา จากสถาบันอาชีวศึกษาประมาณ 1,000 คน ที่หอประชุมคุรุสภาว่า ก่อนหน้านี้
ทราบว่า ในวันนี้จะมีการรวมตัวของกลุ่มบุคลากรอาชีวศึกษา เกี่ยวกับกรณีที่ตนถูกสั่งโอนย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จึงตัดสินใจจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "นโยบายการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง" ซึ่งตนเคยตั้งใจจะจัดอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามกว่าการไปชุมนุมเรียกร้อง ส่วนกรณีที่ตนถูกสั่งย้ายนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาว่า จะฟ้องร้องหรือไม่ เพราะมีการให้ข่าวว่า ตนทำงานช้า และขัดคำสั่ง แม้ฝ่ายนโยบายมีอำนาจสั่งการได้ แต่ต้องมีเหตุผลที่ชอบธรรม และตนต้องการพิสูจน์ตัวเองต่อสังคม โดยเฉพาะประชาคมอาชีวศึกษา

อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ มีหนังสือสั่งการมาจากนายกรัฐมนตรี ให้ตนไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ทำเนียบรัฐบาลทันที ซึ่งคงใช้เวลาในการประสานงาน 4 - 5 วัน

นอกจากนี้ นายพรหมสวัสดิ์ ยังกำชับผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ให้ดูแลกระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ในโครงการไทยเข้มแข็งของอาชีวศึกษา และต้องการให้มีหน่วยงานกลางมาตรวจสอบอีกรอบ รวมทั้งมีเวลาให้พิจารณาอย่าง
รอบคอบ ส่วนในระยะยาว ควรเพิ่มความร่วมมือกับสถานประกอบการ และลดการจัดซื้อครุภัณฑ์