สธ.เผยแนวโน้มไข้เลือดออกระบาดหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า สธ. ได้ตั้งคณะกรรมการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ชุดใหญ่ 1 ชุด จำนวน 23 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ศธ. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร โดยมี น.พ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อวางนโยบายการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกในระดับชาติ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เนื่องจากจากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคพบว่า ปีนี้มีแนวโน้มโรคจะระบาดหนักกว่าปีที่ผ่านมา

ตั้งแต่เดือน มกราคม - พฤษภาคม 2553 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ 17,587 คน ส่วนใหญ่พบในเด็กโตและวัยรุ่น อายุระหว่าง 10-24 ปี ภาคกลางมีผู้ป่วยสูงสุดจำนวน 7,945 คน รองลงมาคือภาคใต้ 4,264 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,753 คน และภาคเหนือ 1,625 คน เสียชีวิตรวม 20 คน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 จำนวนผู้ป่วยปีนี้มากกว่าถึงร้อยละ 58 ชี้ให้เห็นว่าไข้เลือดออกในปีนี้จะระบาดหนัก โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดสูงสุดคือ เดือน มิ.ย.- ส.ค. ซึ่งมีฝนตกชุกขึ้น หากไม่มีการควบคุมป้องกันอย่างจริงจังของทุกหน่วยงาน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!