ชาวยะลาแสดงพลังปกป้องสถาบันหลักของชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนที่เป็นสมาชิกอาสาสมัครปกป้องกว่า 1,000 คน ได้ออกมาปกป้องสถาบันหลักของชาติ เข้าร่วมแสดงถึงความรัก ความสามัคคีของคนในพื้นที่จังหวัดยะลา ด้าน นายประมุข ละมุน รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวด้วยว่า ในวันนี้ก็จะมีการแสดงออกถึงความประสงค์ ที่จะสมัครเป็นสมาชิกอาสามัคร ปกป้องสถาบันเป็นจำนวนมาก ซึ่งขั้นตอนในการทำงานจะต้องมีการปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจ การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวถือเป็นแนวทาง ที่นอกจากจะมีหลักในการปกป้องสถาบันหลักแล้ว ยังเน้นในเรื่องของการรู้รักสามัคคีประสานงานพลังต่างๆ รวมทั้งการสนอง พระราชดำรัสในเรื่องของโครงการพระราชดำริ การเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงร่วมด้วย