เลขาฯสมช.ชี้ดู2ปัจจัยกำหนดใช้พรก.ฉุกเฉิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวถึง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จะครบกำหนด 3 เดือน ของการประกาศใช้ในวันที่ 7 ก.ค. นี้ว่า การจะยกเลิก หรือ ต่ออายุ พ.ร.ก. ดังกล่าว ต้องมีการประเมินสถานการณ์ให้มีความเหมาะสมก่อนว่า จะยังคงประกาศใช้ต่อไป หรือ สมควรยกเลิก ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามยกเลิกการบังคับใช้ให้เร็วที่สุด แต่คงไม่สามารถกำหนดเวลาที่ชัดเจนได้ ต้องขึ้นกับปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ 1. สถานการณ์บ้านเมืองจะต้องมีความสงบเรียบร้อย และ 2. ในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จะต้องมีความพร้อมในเรื่องการเตรียมแผนดูแลป้องกัน ไม่ให้เหตุการณ์บ้านเมืองย้อนกลับไปเหมือนช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา