เชียงรายไข้เลือดออกระบาดเร่งกำจัดยุงลาย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนพ.ค. พบว่า การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ในพื้นที่ จ.เชียงราย เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 78 ราย พบมากที่สุดใน อ.เมือง จ.เชียงราย 20 ราย รองลงมาคือ อ.แม่จัน 9 ราย ซึ่งใน อ.แม่จัน จะมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่อง
จากเคยเป็นพื้นที่ระบาดอย่างรุนแรงมาแล้ว เมื่อหลายปีก่อน รวมไปถึง อ.แม่สาย และ อ.พยาน 1 ราย

อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทาง อสม. ประจำพื้นที่ ในการเอกซเรย์ในแต่ละพื้นที่เกี่ยวกับในเรื่องของการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่