อากาศร้อนจัดจำนวนไข่ไก่ลดลง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่ เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงถึง 43 - 44 องศาเซลเซียส ไม่เหมาะสม
กับการเลี้ยงไข่ไก่ ส่งผลให้แม่ไก่เกิดอาการเครียด กินอาหารได้น้อย และออกไข่ได้ปริมาณน้อยลง ประกอบกับภาวะขาดแคลนน้ำ ทำให้ต้องสั่งซื้อน้ำ ต้นทุนไข่ไก่ จึงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2.50 บาทต่อฟอง โดยจำนวนไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดขณะนี้
ลดลงจาก 28-30 ล้านฟองต่อวัน เหลือ 25-26 ล้านฟองต่อวัน เมื่อเทียบกับช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา และยังมีขนาดเล็กลง ซึ่งหากสถานการณ์ภัยแล้งและอากาศร้อน ยังไม่คลี่คลายจะทำให้ปริมาณไข่ไก่ ที่จะออกสู่ตลาดลดลง ในขณะ
ที่ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น เพราะเป็นช่วงเปิดเทอม