ผอ.เขตการศึกษาพิจิตรสั่งทำวิชาบอลโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรเสน ทั่งทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้ กล่าวถึง มาตรการดูแลเยาวชนนักเรียนใน จ.พิจิตร มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข และการเล่นพนันฟุตบอลในช่วงฟุตบอลโลก ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 11 มิ.ย. 2553 เป็นต้นไปว่า ขณะนี้ได้มีการทำความเข้าใจกับครูแล้วว่า ขอให้มองกีฬาเป็นยาวิเศษ อย่ามองกีฬาไปในทางแง่ลบ โดยขอให้เปิดใจมองในแง่ดี โดยมีข้อสรุปร่วมกัน ว่าจะให้ทุกโรงเรียนได้ใช้โอกาสช่วงฟุตบอลโลก ฟีเว่อร์ จัดวิชาการสอนในเรื่องฟุตบอลโลก แบบแฟนพันธุ์แท้ รู้ลึกรู้จริง ว่ามีประวัติเริ่มต้นของกีฬาฟุตบอลว่า มีความเป็นมาอย่าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักกีฬาประกอบไปด้วยใครบ้างในแต่ละประเทศ และแต่ละแมทช์ของการแข่งขันใครได้แชมป์ฟุตบอลโลก แข่งกันที่ประเทศอะไรและในช่วงการแข่งขันนั้นๆ เกิดเหตุการณ์สำคัญอะไร เกิดขึ้นบ้างที่น่าเรียนรู้ อีกทั้งให้ครูสอนเรื่องจริยธรรม ของการมีน้ำใจนักกีฬาสอดแทรก
ลงไปด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชน

นอกจากนี้ ก็จะประสานกับสำนักงานอัยการและตำรวจ ให้มาเป็นครูพิเศษบรรยายกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องการพนันให้เยาวชนรู้ถึงโทษของการเล่นพนันว่า ถ้าเล่นการพนันบอลจะส่งผลอย่างไร ทั้งทางโลกและทางธรรม อีกด้วย อีกทั้งขอฝากถึงผู้ปกครองต้องใส่ใจบุตรหลานในการชมฟุตบอลให้เป็นกีฬา มิใช่ปล่อยให้บุตรหลาน เล่นการพนันฟุตบอล ดังกล่าว