สธ.เตรียมจัดอบรมอสม.ช่วยประสานรอยร้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง ความคืบหน้าการเยียวยาด้านสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองว่า กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 42 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ เพื่อให้มีการขีดความสามารถในการดูแลและปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้น ให้กับผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยจะจัดให้ อสม.เข้าไปเป็นตัวหลักจัดกิจกรรม และสร้างชุมชนปรองดองในพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน สามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างสันติ

ทั้งนี้จะมีการเลือก อสม.เข้าอบรมในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ เป็นครั้งแรก ก่อนจะให้ลงพื้นที่ในเดือน ก.ค. สำหรับกลุ่มที่ต้องเร่งช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนั้น
นายจุรินทร์ กล่าวว่า เบื้องต้นมี 4 กลุ่ม คือ ญาติของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับ
บาดเจ็บ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้ชุมนุมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งทั้งหมดมีความเสี่ยงต่อภาวะเครียดและโรคซึมเศร้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กจะมีความเสี่ยงมากที่สุด เนื่องจากเด็กมีความสามารถในการปรับตัวไม่
เท่ากับผู้ใหญ่

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ได้กล่าวถึง ผลสำรวจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองของกรมสุขภาพจิตครั้งล่าสุด พบว่า มีความรู้สึกเบื่อหน่ายและเศร้าสลดใจลดลงอีกด้วย