ครม.ศก.ให้สนข.,สศช.ศึกษาท่าเรือน้ำลึก

ครม.ศก.ให้สนข.,สศช.ศึกษาท่าเรือน้ำลึก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ได้มีมติอนุมัติให้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ร่วมกันดำเนินการศึกษาโครงสร้างท่าเรือน้ำลึกในฝั่งทั้งอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย ในช่วงจังหวัดสงขลา ลงไป โดยให้จ้างบริษัทต่างประเทศ ที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ และรายงานข้อสรุปให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบ ภายใน 6 เดือน นายไตรรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีการพิจารณาให้อนุมัติก่อสร้างนั้น จะมีการดึง 3 ประเทศ เข้ามาร่วมทุน