มท.1เกิดครบ74ปีบอกอยากเห็นสมานฉันท์

มท.1เกิดครบ74ปีบอกอยากเห็นสมานฉันท์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศวันคล้ายวันเกิดครบ 74 ปี ของนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เช้าวันนี้ มีบรรดาข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาร่วมอวยพรอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้ นายชวรัตน์ กล่าวว่า วันเกิดปีนี้ อยากเห็นความสมานฉันท์ สามัคคี ปรองดองของคนในชาติ และอยากให้บ้านเมืองมีความร่มเย็นเป็นสุข ขณะเดียวกัน ได้กล่าวถึง คณะรัฐมนตรี
ชุดใหม่ว่า มีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน ส่วนเรื่องเสียงของรัฐบาลที่เกินกึ่งหนึ่ง มาแค่ 2 เสียงนั้น เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และหากนายกรัฐมนตรีจะดึงพรรคอื่น เข้าร่วม ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากจะทำให้มีเสียงสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้น