ไพฑูรย์เคลียร์ส.ส.ภาคเหนือแล้วไร้ปัญหา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กล่าวในระหว่างอำลาตำแหน่งกับข้าราชการในกระทรวง โดยขอบคุณข้าราชการในกระทรวงทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการผลักดันภารกิจของกระทรวง ให้สำเร็จลุล่วงตลอดระยะเวลา การดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา ซึ่งผลงานถือว่าเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ส่วนตัวยังรู้สึกเป็นห่วง ภารกิจงานด้านคนพิการ และศูนย์
รับเลี้ยงเด็ก ที่ยังไม่สำเร็จลุล่วง ซึ่งก็ฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ ช่วยสานต่อ นายไพฑูรย์ ยังกล่าวถึงการพ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ของตนว่า ไม่ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ กับฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ โดยยอมรับมติของพรรค ที่ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาทำหน้าที่ ทั้งนี้ได้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจ ส.ส. ในกลุ่มภาคเหนือแล้ว ไม่มีปัญหา ส่วนตนจะลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยหน้าอีกหรือไม่ ต้องพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากอายุมากแล้ว ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่า ตนจะร่วมกับ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา จัดตั้งพรรคการเมืองใหม่นั้น นายไพฑูรย์ กล่าวว่า เป็นเรื่องของอนาคตที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้