ดร.สุรินทร์เผยที่เวียดนามไทยพ้นวิกฤตแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวระหว่างร่วมประชุม "เวิลด์ อิโคโนมิค ฟอรัม" ที่เวียดนาม เมื่อวันอาทิตย์ 6 มิ.ย. ระบุพม่ายังไม่ส่งสัญญาณชัดเจนต้องการให้ชาติสมาชิกอาเซียนช่วยดูแลการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 20 ปี ที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีนี้ หลังพม่าได้รับการร้องขอจากอาเซียน และสหภาพยุโรปให้ดำเนินการเลือกตั้งด้วย ความน่าเชื่อถือและโปร่งใส

อย่างไรก็ตาม พรรคสันนิบาตชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือเอ็นแอลดี ของนางออง ซาน ซูจี ได้ถูกยุบพรรคตามกฎหมายและไม่ร่วมลงชิงชัยการเลือกตั้งด้วย
โดยอ้างว่ากฎหมายเลือกตั้งเอื้อประโยชน์ให้แก่รัฐบาลทหาร เช่นเดียวกับประชาคมโลกห่วงการเลือกตั้งของพม่าขาดความชอบธรรมตามกฎหมาย

นอกจากนี้เลขาธิการอาเซียน ยังเผยนอกรอบ ระบุว่า ณ ตอนนี้ ไทยผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยุ่งยากมาแล้ว ความมีเสถียรภาพกำลังกลับคืนมา ส่วนความปรองดองก็อยู่ในขั้นดีขึ้นเรื่อยๆ และสามารถกล่าวได้เลยว่า สมาชิกอาเซียน ทั้ง10 ชาติ รู้สึกโล่งใจ และผ่อนคลายได้แล้วกับสภาพการณ์ ณ ปัจจุบันของไทย