สพฐ.หวั่นนร.ติดพนันบอลร่อนจม.ป้องปราม

สพฐ.หวั่นนร.ติดพนันบอลร่อนจม.ป้องปราม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การป้องกันปัญหาการเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ในช่วงฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลโลกนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เคย
มีหนังสือเวียนแจ้งมาตรการป้องกันปัญหานี้ไปแล้ว ในฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2006 และในฤดูกาล 2010 นี้ ก็จะยังใช้มาตรการเดิมซึ่งมี 7 มาตรการ แต่จะปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ได้แก่

1. มอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทำหน้าที่ป้องปราม ไม่ให้มีการพนันทายผลฟุตบอลโลก และสอดส่องพฤติกรรมนักเรียน

2. การดำเนินการนั้นจะต้องขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลความประพฤติ การเรียน การใช้เงิน การบัตรเครดิต รวมถึงโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด เพราะอาจเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนัน

4. หากพบครู หรือ ลูกจ้างในสถานศึกษาเล่นการพนัน ให้ตักเตือน และหากมีพฤติกรรมเล่นการพนันอีก ก็ให้พิจารณาโทษทางวินัย ส่วนนักเรียนที่เล่นการพนัน ก็ให้ตักเตือน หากยังมีพฤติกรรมอีก ให้เชิญผู้ปกครอง และหากยังคงเล่นการพนันอีก ก็ให้ร่วมกับผู้ปกครองในการอบรมให้เด็กกลับมาเป็นคนดี ส่วนจะต้องลงโทษครูที่ละเลยไม่ดูแลพฤติกรรมเด็กด้วยหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาเป็นรายกรณี

5. สังเกตพฤติกรรมเรื่องการมาสายของนักเรียน หากพบความผิดปกติให้หาทางป้องกันอย่างเหมาะสม

6. บันทึกเทปการแข่งขัน เพื่อนำมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และช่วยลดปัญหาอดนอนเพื่อติดตามแข่งขันฟุตบอลของเด็ก และ

7. หากโรงเรียนประสบปัญหาเรื่องการพนันทายผลฟุตบอล ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ก็ให้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักพัฒนากีฬาและกิจกรรมนักเรียน สพฐ. 0-2282-2808 โดยจะทำหนังสือเวียนแจ้งเรื่องนี้ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่ว ประเทศอีกครั้ง ในสัปดาห์หน้า และให้รายงานผลการดำเนินงานมายัง สพฐ. ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!