สปส.นัดถกอนุมัติพิมพ์หนังสือผลงานบอร์ด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รายงานข่าวจากคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 มิ.ย.นี้ จะจัดประชุมขึ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานของคณะกรรมการประกันสังคมในอดีตตั้งแต่ชุด 1-9 ซึ่งโครงการดัง
กล่าว เคยเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด สปส.แล้ว แต่มีการทักท้วงถึงความคุ้มค่าในการจัดทำ รวมทั้งจำนวนเล่มที่จัดพิมพ์มากถึง 5 แสนเล่ม ซึ่งในการเสนอเรื่องดังกล่าว เข้าที่ประชุมอีกรอบ ในวันที่ 8 มิ.ย.นี้และจะลดจำนวนลงหลือ 4.5 แสนเล่ม ในราคาจัดพิมพ์เล่มละ 500 บาท รวมงบประมาณที่ต้องใช้ทั้งสิ้น 225 ล้านบาท

ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมกว่า 3 แสนแห่ง ที่มีพนักงานเป็นผู้ประกันตน และมีเป้าหมายที่จะแจกให้กับสถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ อีกด้วย