จ.ตราด ขยายการจัดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษาสู่เกาะช้าง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด ขยายการจัดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา สู่เกาะช้างหลังพบแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุจราจรสูงขึ้น (6 มิ.ย.53) นางกันยา บุญชากร ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาตราด เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรพบว่า รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด ประกอบกับส่วนใหญ่รถจักรยานยนต์ก็เป็นพาหนะที่เยาวชนใช้ในการเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ดำเนินโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษามาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้จากข้อมูลพบว่า สถิติอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่อำเภอเกาะช้างสูงขึ้นโดยเกิดขึ้นแล้ว 117 ครั้ง ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา จากสภาพถนนที่คับแคบและสูงชันในบางช่วง จึงได้มีการเตรียมจัดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา และจัดตั้งชมรม Road Safety Camp ในสถานศึกษาขึ้นที่โรงเรียนวัดคลองสน อำเภอเกาะช้าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 โดยจะมีกิจกรรม ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การอบรมวินัยจราจร และการร่วมกันสำนักงานขนส่งจังหวัดเปิดอบรมการสอบใบอนุญาตขับขี่ พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมถนนจำลองให้กับเยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นจะได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาทิ การประกวดแต่คำขวัญ เพื่อจัดทำสติกเกอร์รณรงค์เพื่อแจกจ่ายในชุมชน และการจัดตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ เป็นอีกทางหนึ่งในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรได้อย่างเป็นรูปธรรม