นายกฯเวียดนามมั่นศก.ขยายร้อยละ6.5-7

นายกฯเวียดนามมั่นศก.ขยายร้อยละ6.5-7
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเหงียน ตัน ดุง นายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนาม กล่าว ในพิธีเปิดการประชุม World Economic Forum ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นที่เวียดนามในวันนี้ว่า เวียดนามคาดการณ์ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ที่ร้อยละ 6.5 - 7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 5.32 แม้ว่าในปีนี้จะมีอุปสรรคด้านวิกฤติการเงินโลก แต่เวียดนามสามารถแบกรับปัญหาดังกล่าวได้ และรักษาระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลังจากที่ผ่านมา ยอดการลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะส่งเสริมให้มีการปฏิรูปและยกระดับประสิทธิภาพการแข่งขัน ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายในปี 2563