สปส.ขยายเวลาจ่ายเงินเข้ากองทุนฯถึง31สค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ออกแถลงการณ์ใช้มาตรการ 39 ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในพื้นที่ 7 เขตในกทม.ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตสาทร เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตบางรัก เขตคลองเตย และเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โดยนายจ้างที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ดังกล่าวให้นำเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม งวดมี.ค.-ก.ค. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนงวด 1 และ 2/2553 สามารถนำส่งเงินดังกล่าวได้ถึง 31 ส.ค.นี้ โดยขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ได้รับความเดือดร้อนและอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว รีบติดต่อ เพื่อแจ้งความจำนงขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบงวดเดือนดังกล่าว กับสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ที่ท่านส่งเงินสมทบได้โดยตรงในวันและเวลาราชการ