รมช.พณ.ดึงเทสโก้ฯจัดงานแสดงสินค้าที่จีน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ส่งเสริมการขายสินค้าไทย ร่วมกับ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศจีน ระหว่าง วันที่ 3-7 มิ.ย.นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทยและสร้างความสัมพันธ์ด้านโลจิสติกส์ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสินค้าที่นำมาจัดจำหน่าย อาทิ ข้าวหอมมะลิไทย ผลไม้สดและแปรรูป อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ซึ่งเป็นสินค้าเอกลักษณ์ไทย เป็นการขยายส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มผู้บริโภคระดับสูงของประเทศจีนได้

นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังได้จัดทำ โครงการไทยแลนด์ เทรด เอ็กซ์โป 2010 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2553 เข้าร่วมงาน เวิลด์ เอ็กซโปร์ 2010 ที่ นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) ประเทศจีน คาดว่า จะสามารถดึงดูดผู้ประกอบการจากทั่วโลก ให้รู้จักประเทศไทยสินค้าไทย และบริการ
ของไทยมากขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในประเทศ หลังจาก ประเทศไทย ประสบวิกฤติทางการเมือง ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา