ถนนคนเดินอังรีดูนังต์คึกปชช.แห่ช้อปปิ้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการออกร้านของผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมา ล่าสุดแม้อากาศจะทวีความร้อนเพิ่มมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังคงให้การตอบรับ เข้าเลือกซื้อสินค้าจนเต็มพื้นที่ ตั้งแต่แยกอังรีดูนังต์ไปจนถึงแยกเฉลิมเผ่าแล้ว ขณะที่ผู้ค้าส่วนใหญ่กล่าวว่า อยากให้กรุงเทพฯ จัดให้มีการออกร้านตามสถานที่ต่างๆ ไปจนกว่าจะปรับปรุงพื้นที่ให้แล้วเสร็จ เพื่อแก้ปัญหาการขาดพื้นที่ค้าขายเฉพาะหน้า ซึ่งหากไม่มีการออกร้านแล้ว บางรายก็ยังไม่รู้ว่าจะนำสินค้าไปขายที่ไหน สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาจับจ่ายซื้อของบริเวณดังกล่าว ควร
เดินทางโดยรถไฟฟ้า หรือรถประจำทาง ซึ่งจะทำให้การจราจรติดขัดน้อยลง อีกทั้งยังต้องเพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพ อาทิ นักล้วงกระเป๋า ที่อาจแฝงตัวเข้ามาในงานได้อีกด้วย