ถนนคนเดินอังรีดูนังต์ปชช.เริ่มเยอะ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนจำนวนมาก ทยอยเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้า หลากหลายชนิด ภายในงาน ตลาดถนนคนเดิน ที่ กทม. จัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือ กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ สินค้าที่นำมาออกร้านในวันนี้ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มอุปโภคบริโภค อาทิ อาหารและขนมขบเขี้ยว รวมไปถึง สินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า ที่ได้รับความนิยม และมีผู้เข้าเลือกซื้อเป็นจำนวนมาก สำหรับ ตลาดนัดดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้โครงการ Together We Can :
รวมกันเราทำได้ ซึ่ง กทม. จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือ กลุ่มผู้ประกอบการและจะเปิดขาย ในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ เวลา 08.00 - 22.00 น. โดยจะมีการเปิดเพลงบรรเลงและจัดแสดงมินิคอนเสริต์ จากเหล่าศิลปินและดารา ในช่วงเย็นทุกวันอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ จาก กทม. ได้ยืนประจำจุดต่าง ๆ ตลอดพื้นที่ เพื่อรักษาความปลอดภัย ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วย