ร้านค้าอังรีดูนังต์โอดพื้นที่ขายเล็กไป

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม เริ่มประสบปัญหาในการจัดตั้งร้านค้า ภายหลังจากเดินทางมาในพื้นที่ตลาดถนนคนเดิน แยกอังรีดูนังต์ เพื่อออกร้านในวันหยุดสุดสัปดาห์ ตามที่ กทม. มีนโยบายเร่งช่วยเหลือสำหรับปัญหาในการจัดตั้งร้านค้าครั้งนี้ กลุ่มผู้ค้าหลายราย เปิดเผยว่า มีกลุ่มผู้ค้าที่ไม่มีชื่อในการลงทะเบียนขาย แต่เดินทางมาเปิดร้านเป็นจำนวนมาก และแม้กลุ่มผู้ค้าดังกล่าว จะใช้พื้นที่ว่างในการจัดตั้ง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของร้านของผู้ที่ลงทะเบียน ปรากฏว่า มีจำนวนกว้างมากกว่า 2 เท่า นอกจากนี้ กลุ่มผู้ค้าดังกล่าว ยังสามารถเปิดขายสินค้าได้แล้ว ขณะที่กลุ่มผู้ลงทะเบียน อีกกว่า 350 ร้าน ยังไม่สามารถจัดวางสินค้าได้ เนื่องจาก ประสบปัญหาในเรื่องของหมายเลขลำดับร้านค้า

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ค้าที่ลงทะเบียน กล่าวว่า อยากให้ กทม. ช่วยขยายพื้นที่วางขายในครั้งต่อไปด้วย เนื่องจากพื้นที่ขนาด 1.5 เมตร ที่ได้รับขณะนี้ มีขนาดเล็กมาก