กกร.ถก7มิย.จ่อชงนายกตั้งองค์กรกลาง

กกร.ถก7มิย.จ่อชงนายกตั้งองค์กรกลาง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. จะมีการประชุมร่วมกัน ในวันจันทร์ ที่ 7 มิ.ย. ในเวลา 12.00 น.ที่ โรงแรมดุสิตธานี โดยวาระสำคัญจะมีการหารือรายละเอียดแนวทางปฏิรูปประเทศ ในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเบื้องต้น จะมีการยื่น 4 ข้อเสนอต่อนายกฯ
ในการลดปัญหาความแตกแยก ซึ่งจะเสนอตั้งองค์กรกลางที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม การขอความร่วมมือสื่อมวลชน ให้เสนอข่าวตามข้อเท็จจริง การปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเสมอภาค และการกระจายรายได้ในภาคการเกษตรและแรงงานให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลกระทบปัญหาอุตสาหกรรมต่อภาคการเมือง ยอมรับว่า มีมากพอสมควร ซึ่งจากนี้ไปจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ในการประเมินความเสียหายเป็นหลัก