กทช.เล็งเปิดประมูลคลื่น 3G ก.ย.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ กรรมการสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดเผยว่า มีมติเห็นชอบให้เปิดประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกกะเฮิร์ต หรือ ระบบ 3G จำนวน 3 ใบ ใบละ 15 MHz. อายุสัญญา 15 ปี ซึ่งจะเปิดประมูลพร้อมกันทั้งหมด โดยคาดว่าจะนำรายละเอียดเสนอร่างข้อสรุปสนเทศ(IM) ในวันที่ 9 มิ.ย. หลังจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะประมาณปลายเดือน มิ.ย. โดยคาดว่า เปิดประมูลได้ราวกลางถึงปลายเดือน ก.ย.นี้ ในราคาเริ่มต้นประมูลที่
1 หมื่นล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของราคาประมูลที่ตั้งไว้ 1.28 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าผู้ที่ประมูลได้จะคุ้มทุนภายใน 9 - 10 ปี

อย่างไรก็ตาม ผู้ประมูลได้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตร้อยละ 2 ต่อปี และค่าธรรมเนียมบริการโทรคมนาคมพื้นฐานร้อยละ 4 ต่อปี และรายจ่ายอื่นๆ ทำให้ผู้ประมูลต้องจ่ายประมาณ 14-15% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าส่วนแบ่งรายได้ที่จะได้รับภายใต้สัญญาสัมปทาน ร้อยละ 20 สำหรับระบบ prepaid และร้อยละ 25 สำหรับระบบ postpaid