ลำปาง เริ่มงานวันสิ่งแวดล้อมโลก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดลำปาง ประจำปี 2553 เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นไม้ รักษาสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ โดยมีการตั้งขบวนร่วมกิจกรรม รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก จากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา จำนวนกว่า 600 คน

ทั้งนี้ยังได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหาร เข้าร่วมกิจกรรมขุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวาที่มีจำนวนมาก บริเวณ สองฝั่งลำน้ำวัง ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง และเป็นการเพิ่มออกซิเจน และอากาศบริสุทธิ์ ให้กับสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในลำน้ำวัง ซึ่งเป็นแม่น้ำหลัก ของประชาชนชาวเมืองลำปาง