SCยันธุรกิจโปร่งใสปัดข่าวท่อน้ำเลี้ยงแดง

SCยันธุรกิจโปร่งใสปัดข่าวท่อน้ำเลี้ยงแดง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) (SC) เปิดเผยถึง กรณีที่มีกระแสข่าวว่า บริษัทเป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มคนเสื้อแดงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจ ด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีความโปร่งใส ไม่เคยข้องเกี่ยวใดๆ กับงานด้านการเมือง และไม่เคยให้การสนับสนุนทางการเงิน แก่พรรคการเมืองใดๆ หรือ สนับสนุนเงินในทางที่ผิดกฎหมาย

ซึ่งจากข่าวที่เกิดขึ้น ได้สร้างความเสียหายให้กับบริษัทอย่างมาก เพราะอาจทำให้บุคคลทั่วไป ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเข้าใจผิด ซึ่งขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง ส่วนการที่ ศอฉ. อนุญาตเพิกถอนคำสั่งห้ามทำธุรกรรม รายการธุรกรรมส่วนใหญ่ ที่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการต่อไปได้ จึงเป็นการทำธุรกรรมการค้าปกติ โดยปัจจุบัน ศอฉ. ได้มีคำสั่งที่ 73/2553 ให้สถาบันการเงิน ทำธุรกรรมทางการเงิน การชำระหนี้ หรือ รับชำระหนี้ของบุคคล หรือ นิติบุคคลตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งของ ศอฉ. อันเนื่องจากการทำธุรกรรมทางการค้าปกติได้แล้ว