หนุนอาชีวพิจิตรขยายบทบาทศูนย์ซ่อมชุมชน

หนุนอาชีวพิจิตรขยายบทบาทศูนย์ซ่อมชุมชน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถ