รมว.เกษตรตั้งทีมดูน้ำอ่างเก็บน้ำสำคัญ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ เพื่อติดตามสภาวะอากาศ ปริมาณน้ำฝนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญๆ รวมถึงประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อปริมาณผลผลิตข้าวของเกษตรกร เพื่อรายงาน ต่อนายสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อป้องกันและช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้ปริมาณน้ำฝนตกที่ตกในขณะนี้ ยังไม่มากพอที่จะทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมาย โดยแม่น้ำเจ้าพระยาที่ต้องอาศัยน้ำจากเขื่อนใหญ่ทั้งสองเขื่อน คือ ภูมิพล และ เขื่อนสิริกิติ์ พบว่า ยังน่าเป็นห่วงและไม่เพียงพอต่อการทำนาปีตามปกติ