มท.3ลงกระบี่เร่งสำรวจออกโฉนดตกค้าง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว หลังจากการเป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในจังหวัดกระบี่ว่า ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ใน 3 เรื่องด้วยกัน คือ การจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจน การเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านและเร่งสำรวจแนวเขตที่ดินให้ชัดเจน ระหว่างที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชน โดยจัดทำแผนที่ให้ชัดเจนเพื่อง่ายในการตรวจสอบ และป้องกันการบุกรุก และออกโฉนด

ในส่วนของการออกโฉนดที่ดินให้ชาวบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่เนื่องจากจังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ดินจึงมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้การดำเนินการออกโฉนดจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเร่งสำรวจออกโฉนดที่ค้างคาให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้