หอการค้าจี้รัฐเร่งสร้างเสถียรภาพ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดเผยถึง ปัญหาทางการเมือง หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า รัฐบาล ยังขาดเสถียรภาพในการทำงาน และจะต้องเร่งหาแนวทาง ในการแก้ไข เพื่อให้
เสียงของรัฐบาล ยังคงมีเสถียรภาพต่อไป ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ได้ตัวบุคคลที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ โดยหลังการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลแล้ว เชื่อว่า นโยบายในการผลักดันเศรษฐกิจและการแก้ไข
ปัญหาของประเทศ จะยังไม่เปลี่ยนแปลง และจะไม่กระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ทางหอการค้าไทย ยังคงกรอบในการประเมินอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ หรือ จีดีพี ในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 4-5