ก.พลังงานดึง4องค์กรอุ้มผู้ประสบภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ 4 องค์กร ด้านพลังงาน คือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดโครงการพลังงานช่วยภัยแล้ง สนับสนุนน้ำมันดีเซล ให้พื้นที่ประสบภัยแล้ง นำไปใช้ในการส่งน้ำ หรือ สำหรับสูบน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยเบื้องต้น มีพื้นที่ยื่นขอ และอยู่ระหว่างพิจารณา ใน 15 จังหวัด 218 อำเภอ 1,329 ตำบล และเร่งกระจายความช่วยเหลือ ไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น ราชบุรี นครราชสีมา และพิจิตร รวมทั้งมีแผนทยอยส่งมอบความช่วยเหลือ ไปให้ถึงมือผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ต่างๆ อย่าง
เร่งด่วนต่อไป

สำหรับรูปแบบการสนับสนุน จะมอบเป็นบัตรเติมน้ำมัน ให้แก่ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล สามารถนำไปใช้ได้ ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ โดยกำหนดระยะเวลาใช้บัตรถึง วันที่ 31 กรกฎาคม นี้