ลำห้วยสำราญแห้งชาวศรีสะเกษเริ่มขาดน้ำ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ จ.ศรีสะเกษ บริเวณลำห้วยสำราญ เป็นลำห้วยที่ไหลมาจากเทือกเขาพนมดงรัก ไหลผ่านกลางเมืองศรีสะเกษ ขณะนี้ระดับน้ำในลำห้วยสำราญ ได้แห้งขอด จนทำให้พื้นทรายใต้ท้องลำห้วยสำราญ โผล่ เป็นทางยาวหลายกิโลเมตร มีน้ำให้เห็นเป็นหย่อมๆ บ้านเรือน ของชาวบ้าน ที่อยู่ริมลำห้วยสำราญ เริ่มขาดแคลนน้ำใช้ ในการอุปโภคบริโภค ทั้งนี้เนื่องจากว่าระดับน้ำใต้ดิน ต่ำลงมาก ไม่สามารถที่จะขุดเจาะนำเอาน้ำขึ้นมาใช้ได้

ด้าน นางอนันต์พร รัตนคูหะ รักษาการผู้จัดการสำนักงานประปา จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้น้ำดิบในการใช้ผลิตน้ำประปา ยังคงพอจะใช้ได้ แต่ถ้าฝนทิ้งช่วงนานๆ ก็อาจจะทำให้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ไม่เพียงพอ ขณะนี้การประปา จ.ศรีสะเกษ ใช้แหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำมูล อย่างไรก็ตาม ขอฝากเตือนประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีใช้ในอนาคตต่อไป