กทม.มอบเงินหมื่นช่วยเหลือผู้ประกอบการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทั้งหมดได้ลงทะเบียนร้องทุกข์ ไว้กับศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) สำหรับ ผู้รับมอบเงินครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยและหาบเร่แผงลอย ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท ขณะที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ยอมรับว่า เงินจำนวน 10,000 บาทนี้ ถือเป็นเงินจำนวนน้อยมาก หากเทียบความเสียหายที่แต่ละคนได้รับ แต่เนื่องจาก ระเบียบราชการและข้อกำหนดทางกฎหมาย เบื้องต้นสามารถช่วยเหลือได้เท่านี้ แต่ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานคร ก็จะเร่งสำรวจความเดือดร้อนของประชาชน และผู้ค้าอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาทางเยียวยา และให้การช่วยเหลือ