ปลัดคค.จี้กทม.จ่ายค่าเช่าที่สวนจตุจักร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ร.ฟ.ท.ได้ทำหนังสือถึงกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้เช่าที่ดินบริเวณตลาดนัดจตุจักร เพื่อขอให้ กทม.ชำระค่าเช่าค้างจ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,422,902 บาท โดยกำหนดให้ชำระภายใน 30 วัน ตั้งแต่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ กทม.ได้ตกลงร่วมกับ ร.ฟ.ท.ว่า ต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 2 ม.ค.44 - 1 ม.ค.51 โดย กทม.ตกลงจะชำระค่าเช่าเพิ่มให้กับ ร.ฟ.ท. อีก 100% โดยอัตราค่าเช่า คือ ตารางเมตรละ 64 บาทต่อปี จากเดิมตารางเมตรละ 32 บาทต่อปี และตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.51-1 ม.ค.55 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดสัญญาเช่า กทม.ต้องชำระค่าเช่าเท่ากับอัตราที่ ร.ฟ.ท.จัดเก็บจากองค์การตลาดเพื่อการเกษตร แต่จะเฉลี่ยค่าเช่าเป็นสัปดาห์ละ 2 วัน เพราะตลาดนัดจตุจักรเปิดค้าขาย เฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยอัตราค่าเช่าจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.51- 1 ม.ค.54 จัดเก็บในอัตราตารางเมตรละ 191.41 บาทต่อปี และตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.54 - 1 ม.ค.55 จัดเก็บในอัตราตารางเมตรละ 222.03 บาท

ปลัด คค.กล่าวอีกว่า กทม.ต้องชำระค่าเช่าค้างจ่ายทั้งหมด ให้กับ ร.ฟ.ท. มิฉะนั้นจะไม่พิจารณาต่อสัญญาเช่า หลังจาก กทม.เสนอขอเช่าพื้นที่ต่ออีก 30 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.55 - 1 ม.ค.85 เพราะถือว่า กทม.ทำผิดสัญญา และจะให้หน่วยธุรกิจด้านบริหารทรัพย์สิน ทำหน้าที่บริหารจัดการที่ดินดังกล่าว ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดนัดจตุจักร โดยผู้ประกอบการสามารถค้าขายได้ตามเดิม และร.ฟ.ท.ยังจะลดอัตราค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการที่ต้องจ่ายค่าเช่าค่อนข้างสูงในปัจจุบัน ทั้งที่อัตราค่าเช่าที่ ร.ฟ.ท.เรียกเก็บจาก
กทม.เป็นอัตราค่อนข้างต่ำ

ขณะที่ด้าน นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง กรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ส่งหนังสือทวงค่าเช่าที่ดินตลาดนัดจตุจักร มายัง กทม. วงเงินกว่า 84 ล้านบาท ว่า ขณะนี้ตนยังไม่ได้เห็นเรื่องดังกล่าว คาดว่า หนังสือน่าจะส่งมาถึง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม.

ทั้งนี้ยืนยันว่า กทม.ยินดีและพร้อมที่จะจ่ายค่าเช่ามานานแล้ว หลังจากที่มีการเจรจากันครั้งล่าสุด ระหว่าง กทม. และ ร.ฟ.ท. ในเดือน ก.พ.ปี 2552 ซึ่งการเจรจาครั้งนั้น มีมติร่วมกันว่า สัญญาตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.2551 - 1 ม.ค. 2554 กทม.จะต้องจ่ายเงินค่าเช่าที่ตารางเมตรละ 191.41 บาท ส่วนในปี 2554 นี้ ร.ฟ.ท.จะคิดอัตราค่าเช่าใหม่ ตารางเมตรละ 222.03 บาท ซึ่งที่ผ่านมา กทม.รอเพียงความชัดเจนจาก ร.ฟ.ท.เท่านั้น เพราะในส่วนของ กทม.เอง ขณะนี้มีเงินกำไรสะสมจากการดำเนินธุรกิจจากตลาดนัดจตุจักร จำนวน 204 ล้านบาท

รองผู้ว่าฯ กทม. ยังกล่าวด้วยว่า หาก กทม.ชำระค่าเช่าค้างจ่ายทั้งหมดแล้ว ร.ฟ.ท.น่าจะมีการพิจารณาเรื่องต่อสัญญาเช่าพื้นที่ต่ออีก 30 ปี ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ร.ฟ.ท.คงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ต่อสัญญาเช่ากับ กทม. เพราะที่ผ่านมา กทม.ได้บริหารตลาดมาดีอยู่แล้ว