กก.สิทธิ์ฯชี้ปฎิเสธเด็กเข้าเรียนขัดรธน.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชนาพัทธ์ ณ นคร ประธานเครือข่ายเตมูจิน กล่าวถึงกรณีที่ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการสิทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้เรียกเก็บค่าเทอม ของบุตรสาวจำนวน 27000 บาทต่อ1 เทอมซึ่งอาจเป็นการ ละเมิดสิทธิเสรีภาพในด้านการศึกษา ว่า ทางนายโสพล จริงจิตร ผ.อ.กลุ่มงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 3 คณะกรรมการสิทธิ์ฯ ได้ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าวแล้วโดยแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบว่าถ้าปฎิเสธไม่ยอมให้เด็กเข้าเรียน อาจจะเข้าข่ายมีพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ ในบทบัญญัติมาตรา 49 ได้ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงยินยอมให้บุตรสาวของตนได้เข้าเรียนในวันเปิดภาคเรียนแล้ว