เกาะคากำหนดแผนพัฒนาเป็นเมืองมรดกล้านนา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศรีโรจน์ นิมายพัชรินทร์ นายอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางอำเภอเกาะคา ได้ระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอเกาะคา นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป โดยสรุปร่วมกันทุกฝ่ายว่า เห็นควรพัฒนาอำเภอเกาะคาไปสู่ "เมืองมรดกล้านนา พัฒนาปริมณฑล ผู้คนอยู่ดีมีสุข" เนื่องจากอำเภอเกาะคา มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดวาอาราม ทีมีความเก่าแก่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย ดังนั้นจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนา
อำเภอเกาะคา ให้เป็นเมืองมรดกล้านนา การอนุรักษ์ฟื้นฟู โบราณสถาน และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และการพัฒนาเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และสินค้า OTOP

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 18 มิถุนายน นี้ จะได้จัดให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุม สนง.เทศบาล ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!