สตูลซ้อมแผนหลบภัยสึนามิใช้เสียงเตือนจริง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสำราญ วิจิตรพันธ์ หัวหน้าประชาสัมพันธ์ จังหวัดสตูล กล่าวว่า ขณะนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล แจ้งประชาชนในพื้นที่ เนื่องจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา จะมีการฝึกซ้อมแผนอพยพหลบภัยสึนามิ ได้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ในระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2553 ขึ้นในวันนี้ เวลา 11.00 น. โดยใช้สัญญาณเสียงจริง จากหอเตือนภัย ซึ่งจังหวัดสตูล มีทั้งหมด 4 หอเตือนภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชน ตื่นตระหนกและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ตื่นตระหนกกับเสียงเตือนภัยดังกล่าว ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสตูล จึงขอความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์และบอกกล่าวประชาชน ในการฝึกซ้อมว่า ไม่ใช่เกิดสึนามิ แต่เป็นการใช้สัญญาณเตือนภัย ในการฝึกซ้อมเท่านั้น