สวมลุมจัดวิ่งรวมพลังไทยใจสีเดียว19มิย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย พัฒนพีชัย นายกสมาคมสวนลุมพินี เปิดเผยว่า สมาคมสวนลุมพินี เตรียมจับมือสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และกรุงเทพมหานคร รวมถึงเครือข่ายผู้รักการออกกำลังกายทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รณรงค์ความรักความสามัคคีของคนไทยในชาติ ภายใต้ชื่อกิจกรรม