รมว.ทส.ยันขยายถ.เขาใหญ่จำเป็นจริง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง กรณีที่กรมทางหลวงขอขยายถนนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากถนน 4 ช่องทาง เพิ่มเป็น 8 ช่องทาง ว่า ได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ และกรมป่าไม้ ลงสำรวจพื้นที่บริเวณส่วนที่จะดำเนินการสร้างถนนเพิ่มเติมว่า มีความจำเป็นและเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน จากคำกล่าวอ้างของกรมทางหลวงว่า การเพิ่มช่องการเดินรถให้มี 8 ช่องทางเดินรถ นั้นจะช่วยการแก้ปัญหารถติดในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว หรือช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก โดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมของพื้นที่การเพิ่มช่องการเดินรถนั้น ต้องไม่สร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศน์และต้องไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าที่อยู่บริเวณ นั้นๆ

ปลัด ทส.ยังกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่หากมีการดำเนินการไปแล้ว และจะถูกลดชั้นมรดกโลกนั้น ก็ไม่กลัวเพราะว่าเป็นการพิจารณาครบถ้วนแล้ว ความจริงเรื่องนี้ กรมทางหลวงได้มีสัญญาการขอเพิ่มขยายช่องการเดินรถกับทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไว้นานแล้ว แต่ก็สามารถผ่อนปรน หรือแก้ไขสัญญาได้โดยพิจารณาจากผลกระทบที่จะได้รับ ซึ่งต้องมีการประชุมหารือกันต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะทำ
การลงตรวจสอบพื้นที่ว่า มีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนในเร็วๆ นี้