พณ.ประกาศราคากลางอ้างอิง31พค.-6มิย.

พณ.ประกาศราคากลางอ้างอิง31พค.-6มิย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศราคากลางอ้างอิง เพื่อชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ใช้ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. ถึง วันที่ 6 มิ.ย. 2553
โดยรอบที่ 1
ข้าวเปลือกเจ้าราคาตันละ 7,614 บาท อัตราชดเชย ตันละ 2,386 บาท
ข้าวเปลือกปทุมธานีตันละ 9,782 บาท อัตราชดเชย ตันละ 1,218 บาท
ข้าวเปลือกเหนียวราคา ตันละ 12,441 บาท ไม่ต้องชดเชย

และ รอบที่ 2
ข้าวเปลือกเจ้าราคา ตันละ 7,614 บาท อัตราชดเชย ตันละ 2,386 บาท
ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 9,782 บาท อัตราชดเชย ตันละ 1,218 บาท
และข้าวเปลือกเหนียวราคา ตันละ 12,441 บาท ไม่ต้องชดเชย

สำหรับกรณีที่ราคาข้าวเปลือกต่ำกว่าราคาประกันรัฐบาลได้จัดให้ อคส. และ อ.ต.ก. ตั้งโต๊ะรับซื้อในโรงสี ที่เข้าร่วมโครงการ โดยรับซื้อในราคากลางอ้างอิง ข้างต้น สำหรับในส่วนของข้าวเจ้า 10 % รับซื้อในราคา ตันละ 7,414 บาท และข้าวเจ้า 25 % รับซื้อในราคา ตันละ 7,014 บาท โดยในขณะนี้ มีโรงสีเข้าร่วมโครงการ 153 โรงใน 53 จังหวัด ที่เปิดรับซื้อแล้ว