ศึกซักฟอกเริ่มแล้ววิทยากล่าวนำรัฐส่อโกง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่รัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี 5 คน ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระอย่างเป็นทางการแล้ว โดยนายวิทยา บุรณศิริ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคฝ่ายค้าน ได้เปิดอภิปรายเป็นคนแรกโดยอ่านบรรยายเหตุผลในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามญัตติที่เสนอไปว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ได้บริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีพฤติกรรมส่อว่าจงใจที่ไม่ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้กระทำการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยเกินความจำเป็น โดยการสั่งให้ทหารใช้อาวุธสงครามทุกชนิดเข้าทำการปราบปรามประชาชน เป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายของประชาชนจำนวนมาก