WHOรณรงค์ให้ผู้หญิงไม่ตกเป็นทาสบุหรี่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ในวันที่ 31 พฤษภาคม นี้ เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และทางองค์การอนามัยโลกได้รณรงค์ในปีนี้ให้ผู้หญิงและเด็กสาวรอดพ้นจากการตกเป็นทาสของบุหรี่ หลังจากพบว่า มีวัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีตัวเลขผู้หญิงที่สูบบุหรี่คิดเป็น 1 ใน 5 ของจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั่วโลก ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มองว่า จำนวนวัยรุ่นหญิงสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะผลกระทบโดยตรง
จากการโฆษณาของบริษัทบุหรี่ที่พุ่งเป้าดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นหญิง โดยบริษัทเหล่านี้หวังเพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่ ชดเชยกับจำนวนผู้สูบบุหรี่ที่เลิกสูบหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่

WHO จึงมีเป้าหมายในการรณรงค์สำหรับปีนี้ให้ลดผลกระทบของกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ ที่มีต่อผู้หญิงและเด็ก และย้ำให้รัฐบาลชาติต่างๆเห็นความจำเป็นของการห้ามโฆษณาหรือห้ามการเป็นสปอนเซอร์ของบริษัทบุหรี่ และห้ามการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะและสถานที่ทำงานทั้งหมด

WHO ยกตัวอย่างว่า ในญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวนผู้สูบบุหรี่ชายลดลงในหลายปีนี้ ได้มีการผลิตบุหรี่กล่องสีชมพูออกมาดึงดูดกลุ่มวัยรุ่นหญิงและในอียิปต์ มีการผลิตซองบุหรี่เลียนแบบขวดน้ำหอม จากรายงานของ WHO ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกกว่า 1,000 ล้านคน และ 200 ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง และการสูบบุหรี่ทำให้มีผู้เสียชีวิตปีละกว่า 5 ล้านคน ในจำนวนนี้เกือบ 1 ล้าน 5 แสนคนเป็นผู้หญิง นอกจากนี้ผลสำรวจพบว่า ในครึ่งหนึ่งของ 151 ประเทศที่มีการสำรวจพบว่า มีจำนวนเด็กผู้หญิงสูบบุหรี่ไล่เลี่ยกับ
เด็กผู้ชาย แต่ในบางประเทศ มีผู้สูบบุหรี่ที่เป็นเด็กผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วย