บรรดาผู้นำเนปาลจัดการประชุมวันนี้เพื่อจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พรรคการเมืองใหญ่ 3 พรรคของเนปาลจัดการเจรจากันในวันนี้เพื่อพยายามจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่หลังจากนายกรัฐมนตรีมัดฮาฟ กุมาร เนปาล ยินยอมลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤติการทางการเมือง ทั้งนี้พรรคการเมืองใหญ่ที่เข้าร่วมการเจรจาครั้งนี้ประกอบด้วยพรรครัฐสภาเนปาล พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเนปาล และ พรรคลัทธิเหมา โดยผู้นำของทั้ง 3 พรรคยังหารือถึงเรื่องการลาออกของนายกรัฐมนตรีกุมารเนปาลด้วย โดยหวังที่จะกำหนดแผนการทำงานสำหรับขั้นตอนต่อไป.