ลำปางถวายบังคมร.7รำลึกพระกรุณาธิคุณ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธนากรณ์ พูลทวี รองผู้ว่าการการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) ได้เดินทางมาเป็นประธานในการทำพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

โดยมี นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานร่วม พร้อมทั้งเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา และพนักงานของ กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมในพิธีสำหรับการจัดพิธีถวายบังคมในครั้งนี้ ได้มีการจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน
ที่ทรงค้นพบแหล่งแร่ลิกไนท์ ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และทรงอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อชาติ เพื่อประชาชน จนมีการตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย กระทั่งปัจจุบันนี้