พิษการเมืองทำท่องเที่ยวเชียงรายทรุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรหมโชติ ไตรเวช ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย มีธุรกิจโรงแรมและห้องพักจำนวนมากกว่า 14,000 ห้อง ระยะนี้เป็นช่วงโลซีซั่น ประกอบกับเกิดปัญหาทางการเมืองที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราการจองห้องและเข้าพักในโรงแรมต่างๆ เหลือเพียงประมาณ 30-40% เท่านั้น โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย มากกว่าชาวต่างชาติ แต่ในช่วงการประกาศเคอร์ฟิวที่ผ่านมา แทบที่จะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เลย ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและกีฬา กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวในช่วงระยะยาวนั้น จะเน้นความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เพื่อให้งบประมาณแก่อปท. ต่างๆ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดคนให้ลงมาสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ในพื้นที่ของแต่ละตำบลนั้นๆ ไป