กรมการค้าตปท.จี้ผู้ส่งออกใช้สิทธิอาฟตา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึง ผลการใช้สิทธิส่งออกภายใต้อัตราภาษีศุลกากรพิเศษ ที่เท่ากัน ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) ช่วง 3 เดือนแรก ปี 2553 ว่า มีมูลค่า 3,167.31 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 75.06 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีมูลค่า 1,809.26 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าสำคัญที่ใช้สิทธิสูง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ รถยนต์บุคคล เครื่องจักรโรงงาน ส่วนประกอบยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ตัวถังรถยนต์ เป็นต้น และสินค้าเกษตร ได้แก่ แป้งมันสำปะหลัง ข้าวโพด อาหารปรุงแต่ง น้ำตาลทราย ผลไม้สด เป็นต้น

สำหรับการค้าของไทยกับอาเซียน ช่วง 3 เดือนแรกปี 2553 มีมูลค่า 17,711.10 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 53.21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกมีมูลค่า 10,026.54 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 72.21% การนำเข้ามีมูลค่า 7,684.56 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 33.93 % ได้ดุลการค้า 2,341.98 ล้านเหรียญสหรัฐ